Izobraževanje za aktivno državljanstvo - Kako se lahko naučimo aktivne demokracije?

Avtorji

  • Roseanne Benn univerza Exeter

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.4.48-51

Ključne besede:

Izobraževanje za aktivno državljanstvo - Kako se lahko naučimo aktivne demokracije?

Povzetek

Pojem aktivnega državljanstva ima za seboj dolgo zgodovino, vendar je razlaga še vedno problematična. Young (nedatirano) dokazuje, da se ga lahko opredeli kot skupek urejenih odnosov med ljudmi, ki se želijo izogniti Hobbesianovemu "stanju v naravi", kjer je življenje "samotno, revno, odurno, surovo in kratko". Opisuje ga kot družbeno pogodbo, katere cilj je zagotoviti varnost in dobro počutje v skupnosti in ki se nujno ukvarja s tem, kako naj bi vsak posameznik deloval, da bi dosegel ta cilj. Če družba to zahteva od svojih državljanov, jim mora tudi tako ali drugače zagotoviti možnosti, da si nujno pridobijo ustrezne veščine, sposobnosti in znanja. Državljanstvo v tem primeru lahko opredelimo kot učinkovito, vešče in pogumno javno delo, s katerim rešujemo skupne probleme.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Izobraževanje za aktivno državljanstvo - Kako se lahko naučimo aktivne demokracije?. (1999). Andragoška Spoznanja, 5(4), 48-51. https://doi.org/10.4312/as.5.4.48-51