Podeželje potrebuje aktivne državljane

Avtorji

  • Bojan Žnidaršič VITRA Cerknica

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.4.72-76

Ključne besede:

Podeželje potrebuje aktivne državljane

Povzetek

Aktivno državljanstvo pomeni preseči posameznikove potrebe po osnovnih življenjskih dobrinah, torej prizadevanje za nekaj več (javni interes). Stopnja aktivnega državljanstva je sorazmerna s stopnjo demokracije in njen kazalnik. Aktivno dr žavljanstvo ni samo pravica, je predvsem dolžnost reagirati povsod in vedno. S tem sprožarno procese kot posledice osebnih iskanj, spodbud in vzgibov. Vrednote družbe in posameznikov so spodbujevalci aktivnega državljanstva. Pri tem imajo različne oblike vzgoje, izobraže­ vanja in učenja izjemno pomembno vlogo. Deloma s seznanjanjem o tehničnih možnostih "biti aktiven državljan", še več pa v usposabljanju ljudi, da začnejo misliti s svojo glavo, kar je gotovo najpomembnejši cilj aktiviranja prebivalcev. Kajti posameznik je tisti, ki v javnosti načenja različne, družbe­ no bolj ali manj pomembne teme. To pa zahteva odgovorno in "odraslo" osebo, ki je pripravljena prevzeti odgovornost za posledice svojih dejanj. Aktivno državljanstvo je veščina, in ne danost, zato zahteva predvsem aktivno razmišljanje, katerega posledica je aktivnost. Dru žba mora omogočiti izobraževanje, posameznik pa se odloči, ali se bo vanj vključil. Izobražen posameznik se sam - na podlagi osebnih vrednot in interesov- odloča o “Stopnji  aktivnega državljana” . Proces vključevanja Slovenije v EU je ugoden trenutek za aktivne državljane. EU pripisuje civilni družbi in njenim pobudam velik pomen.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Podeželje potrebuje aktivne državljane. (1999). Andragoška Spoznanja, 5(4), 72-76. https://doi.org/10.4312/as.5.4.72-76

Podobni članki

1-10 od 43

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.