Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj

Avtorji

  • Marta Božič VIA, Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.4.77-79

Ključne besede:

Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj

Povzetek

Izobraževanje za aktivno državljanjstvo (oziroma za aktivno življenje) je nujnost, kajti le aktivni, zadovoljni in uspešni posamezniki so trden temelj za intenziven in zanesljiv razvoj naše države. Ta vrsta izobraževanja naj spodbudi ljudi k večji zavesti, da je vsak svoje sreče kovač, k temu, da se vsak bolj zaveda svojih možnosti, da si bolj upa izrabiti svojo edinstvenost in da se tudi bolj zaveda svojih nalog. Za to vrsto izobra ževanja naj poskrbi ACS, ki je za to strokovno usposobljen, že ima izkušnje pri širjenju zn a nja med odrasle ljudi in tudi trdno veruje v korist teh aktivnosti za vse nas, državljane Slovenije. Strokovna institucija ACS naj s temo aktivnega življenja oziroma aktivnega državijanstva sistematično in vztrajno ozavešča ljudi, predvsem pa tiste, ki odločajo (politike), in tiste, ki krojijo javno mnenje (medije). K temu delu naj pritegne vse strokovnjake, ki bodo koristni pri izvajanju te naloge. Še posebej vestno in sistematsko naj se najprej loti izobraževanja tistih, ki bodo za bolj aktivno in zavestno življenje izobraževali druge. Država Slovenija naj dolgoročno in bolj pripomore k izvajanju takšnih dolgoročnih aktivnosti, ki vplivajo na našo zavest in blaginjo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj. (1999). Andragoška Spoznanja, 5(4), 77-79. https://doi.org/10.4312/as.5.4.77-79

Podobni članki

1-10 od 624

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.