Državljanska kultura v poklicnih šolah

Avtorji

  • Jožica Pika Gramc Zavod RS za šolstvo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.4.86

Ključne besede:

Državljanska kultura v poklicnih šolah

Povzetek

Pri pripravah za izvajanje pouka državljanske kulture v poklicnih šolah se zavedamo številnih dilem na tem področju. Prek sistema študijskih skupin usposabljamo učitelje za aktiven pristop pri pouku državljanske
kulture. Tako ure ne bodo temeljile samo na posredovanju dejstev, temveč na razmisleku o lastnem izkustvu dijakov in njegovem bogatenju. Pomembne
oblike dela so torej tiste, ki spodbujajo pozitivne odnose med učiteljem i in dijaki, razvijajo sodelovanje, samostojnost, spretnost odločanja,
razumevanje, spoznavanje in pozitivno vplivajo na samopodobo (metoda sodelovalnega učenja, projektno delo, igranje vlog, socialne igre, obiski različnih institucij, organiziranje različnih srečanj, izdajanje šolskega časopisa ... ).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.1999

Kako citirati

Gramc, J. P. (1999). Državljanska kultura v poklicnih šolah. Andragoška Spoznanja, 5(4), 86. https://doi.org/10.4312/as.5.4.86

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki