Od psihologije k sociologiji učenja

Avtorji

  • Marko Radovan Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.1.6-12

Ključne besede:

Od psihologije k sociologiji učenja

Povzetek

V prispevku je predstavljena teorija umeščenega učenja, ki obravnava učni proces iz najširšega zornega kota. Ta teo­rija je del kognitivno-konstruktivističnega pojmovanja učenja, ki obravnava posame­znika kot družbenega akterja, učenje kot del družbene prakse in »Veljavno obrobno udeležbo« kot proces, v katerem učenje poteka. Te tri razsežnosti so za razumevanje učenja v izobraževalnem procesu izredno pomembne. Učenje tako ni le izoliran notranji proces sprejemanja informacij, ampak je hkrati tudi del širših in kompleksnih interakcij. Na kakovost teh interakcij vplivajo posameznikove osebne izkušnje in značilnosti socialno-kulturnega okolja, v katerem ta deluje. Iz tega izhajata dve spoznanji: a) učenje ni le pridobivanje znanja, ampak tudi oblikovanje identitete, vrednot ipd.; b) najpomembnejši de­ javnik motivacije za učenje je socialna klima, v kateri poteka učenje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.2000

Kako citirati

Radovan, M. (2000). Od psihologije k sociologiji učenja. Andragoška Spoznanja, 6(1), 6–12. https://doi.org/10.4312/as.6.1.6-12

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki