Nacionalne strategije izobraževanja odraslih

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.2.5-20

Ključne besede:

Nacionalne strategije izobraževanja odraslih

Povzetek

Čeprav si andragogi še niso enotni o tem, ali je za izobraževanje odraslih koristno, da tudi to dejavnost država sistemsko bolj ureja kot doslej, ugotavljamo, da si nekatere države prizadevajo izdelati strategijo razvoja izobraževanja odraslih. Oblikovanje takšne strategije je bilo v zadnjem času priporočeno v več mednarodnih dokumentih, na primer OECD (1996), Unesco - CONFINTEA V (1997), praviloma v povezavi s strategijo vseživljenjskosti učenja. Takšne strategija naj bi včlenjevala tudi sistemsko urejanje izobraževanja odraslih. V primerjalni raziskavi smo skušali identificirati tiste nacionalne programe v različnih državah, ki bi jih pogojno lahko opredelili kot nacionalne strategije razvoja izobraževanja odraslih v tej državi. Potem ko smo jih identificirali, smo s primerjalno analizo skušali ugotoviti, ali vsebujejo temeljne prvine, ki jim mora strategija imeti, da bi jo lahko označili za celovito. Uporabili smo šest takšnih prvin, to so: a) splošne in širše družbene, zgodovinske, politične in pravne določnice; b) temeljni cilji programa; c) teoretično-pojmovne opredelitve izobraževanja odraslih; č) potrebe po izobraževanju odraslih; d) sistem in organizacija ter omrežje izobraževanja odraslih v državi; e) zdajšnja sistemska ureditev izobraževanja odraslih; f) obstoj nacionalnega programa; g) strategija vseživljenjskosti učenja. Naša raziskava je pokazala, ela večine obravnavanih programov še ne moremo označiti za celovite in koherentne strategije izobraževanja odraslih, čeprav vsebujejo več prvin. Zato jih lahko, bolj kot s celovitimi strategijami, označimo s pojmi, kot so program, akcijski program, kampanja itn., saj z njimi zadovoljujejo predvsem aktualne potrebe v državi. V Sloveniji skušamo predložiti strategijo, ki bo zadovoljevala vsa navedena merila.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nacionalne strategije izobraževanja odraslih. (2000). Andragoška Spoznanja, 6(2), 5-20. https://doi.org/10.4312/as.6.2.5-20

Podobni članki

1-10 od 600

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.