Šolski management

Avtorji

  • Ivan Voršnik Šolski center Velenje
  • Simon Muha

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.2.76-84

Ključne besede:

Šolski management

Povzetek

Šola je del družbe, zato bi morale pozitivne dru ž bene spremembe spodbuditi tudi pozitivno spreminjanje šole. Z demokratičnimi spremembami se Slovenija bliskovito spreminja; te spremembe so predvsem sistemske narave, vsakdanja življenjska praksa pa v tem razvoju zaostaja. Sola lahko oblikuje svoj vpliv le, če ima vsaj delno avtonomijo. Ta omogoča učitelju uresničevanje njegovih strokovnih zmožnosti in njegovo strokovno rast. Management v šolstvu bo lahko svoje naloge razvojno-procesnega načrtovanja pri spreminjanju šole dosegel le, če bo za vodenje ustrezno strokovno usposobljen. Management v šolstvu ne pomeni samo teoretičnih znanj o oblikovanju, vodenju in razvijanju šolske dejavnosti, temveč tudi razvijanje takšne kulture kakovosti, ki dovolj objektivno vrednoti kakovost odnosov, procesov in rezultatov dela ter spodbuja ustvarjalnost ter osebnostm razvoj vseh zaposlenih v šoli, zato se mora ustrezno usposabljati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2000

Kako citirati

Voršnik, I., & Muha, S. (2000). Šolski management. Andragoška Spoznanja, 6(2), 76–84. https://doi.org/10.4312/as.6.2.76-84

Številka

Rubrike

Članki