Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere

Avtorji

  • Danijela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.3.60-72

Povzetek

Avtorica v prispevku poudarja, da morajo posamezniki in organizacije za učinkovito načrtovanje kariere upoštevati zakonitosti biosocialnega življenjskega cikla in značilnosti kariernega cikla, ki v grobem veljajo za vse poklice. Posebej opiše značilno s ti biosocialnega cikla, temelječega na Eriksonovi razvojni teoriji osebnosti, in posebej značilnosti kariernega cikla, pri čemer opredeli devet različnih kariernih stopenj. Sumiranje značilnosti kariernega cikla je manj zahtevno na nižjih stopnjah razvoja kariere, v poznih kariernih stopnjah pa je takšen poskus dokaj tvegan, saj so specifične težave in življenjske naloge v poznih kariernih obdobjih zelo odvisne od uravnavanja in obvladovanja prejšnjih kariernih odločitev ter prehojene karierne poti v celoti. V sklepnem razmišljanju opozori tudi na nujnost formiranja vsebin za načrtovanje osebne kariere v rednih šolskih programih, od osnovne šole do univerzitetne stopnje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(3), 60-72. https://doi.org/10.4312/as.7.3.60-72