Knjiga - zakladnica in vir znanja

Avtorji

  • Tanja Jeras Gospodarski vestnik

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.20-26

Ključne besede:

Knjiga - zakladnica in vir znanja

Povzetek

Težko je presoditi, koliko znanja je človek pridobil iz katerega vira, toda tudi v času hitrega razvoja informacijskih tehnologij ostajajo med najpomembnejšimi pisni viri in med njimi knjige, v katerih je zajetega večino znanja, ki si ga je človeštvo skozi tisočletja pridobilo. Prispevek opozarja na najzanimivejše podatke raziskave Knjiga in bralci IV o tem , kdo na Slovenskem res bere in koliko, kaj vpli va na bralno zavzetost ter kako blizu so nam knjige kot vir znanja. Išče pa tudi odgovore na vprašanja, kdo se lahko uči iz knjig, katere so najpogostejše poti do knjig, kako na učenje vplivata odnos do knjig in bralna sposobnost. Ugotavlja, da je pri samostojnem učenju iz knjig poleg odločenosti in ustrezne motivacije pomembno, da ima človek dovolj temeljnega znanja, kakršnega daje srednješolska izobrazba, ela zna poiskati prave knjige ter da je dovolj samostojen, da se zna knjige prav lotiti in pridobljene podatke tudi vključiti v svoj sistem z nanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Knjiga - zakladnica in vir znanja. (2000). Andragoška Spoznanja, 6(4), 20-26. https://doi.org/10.4312/as.6.4.20-26