Izobraževalna biografija

Avtorji

  • Monika Govekar Okoliš Filozofska fakulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.27-44

Ključne besede:

Izobraževalna biografija

Povzetek

Avtorica v prispevku najprej navaja nekaj misli o biografskem u čenju in pomenu izobraževalne biografije, ki je dejansko "Snemanje" izobraževanja, spremljanje izobraževalne in učne poti skozi posameznikova življenjska obdobja. Izobraževalna biografija je za posameznika pomembna individualna metoda, ker mu omogoča lažje oblikovanje nadaljnjega osebnega izobraževalnega načrta. Iz poglavja o oblikovanju izobraževalne biografije je razvidno, da posameznik ne more razviti svoje izobraževalne biografije neodvisno od družbeno-zgodovinskih dogodkov, to pomeni, da je vsaka izobraževalna biografija izraz družbenih strukturnih sprememb, novosti v družbi idr., zato se spreminja tudi posameznik. Avtorica posebej analizira vpliv sodobne družbe na posameznikovo izobraževalno biografijo, saj se ta že zdavnaj ne izobražuje samo v šoli, ampak zaradi različnih vplivov iz okolja. V izobraževalni biografiji razlikujemo dve poti: formalno izobraževanje in neformalno izobraževanje. Opredeljeni so njun pomen ter nastanek in vrednotenje osebne izobraževalne biografije v posameznem življenjskem obdobju. Eden od pogojev, da je posameznik sposoben narediti osebno izobraževalno biografijo, je, da se zaveda sebe, svojega jaza in identitete, saj z izobraževalno biografijo dodatno oblikujemo svojo samopodobo, (jaz) in identiteto, torej skušamo doseči ločevanje med seboj in zunanjim svetom, da sprejmemo samega sebe in si oblikujemo novo pot za boljši osebni razvoj, za pridobitev novih znanj, sposobnosti idr., s tem pa lahko dosežemo pomembne spremembe v svojem življenju.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>