Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem

Avtorji

  • Tiimo Toivianinen Finska zveza za izobraževanje odraslih in univerza v Helsinkih

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.46-57

Ključne besede:

Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem

Povzetek

V članku avtor opisuje razvoj sistema zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti finskega izobraževalnega sistema in utemeljuje potrebo po uvajanju kakovosti kot bi stvenega sestavnega dela izobraževanja. Zagotavljanje kakovosti in druge oblike evalvacije zagotavljajo informacije za odločanje. S tega vidika opredeljuje odločanje kot kompleksen proces, ki ne vključuje le ljudi, ki odločajo o javnih politi čnih usmeritvah, temveč kot izvajalce izobraževanja, učitelje in udeležence. Evalvacija zagotavlja argumente za najustreznej šo razdelitev zmanjšanih sredstev za potrebe izobraževanja (posledica recesije). V nadaljevanju prispevka avtor predstav lja nekaj strateških ciljev evalvacije, ki jih je med drugim priporočila OECD, in opisuje model ugotavljanja kakovosti izobraževalnih učinkov, opredeljen s tremi kategorijami: učinkovitostjo, uspešnostjo (v ožjem smislu) in gospodarnostjo. V prejšnjih evalvacijah izobraževalnih učinkov je bila pozornost omejena zgolj na učinkovitost, zdaj pa sta upoštevana tudi uspešnost in gospodarnost, postopek je sicer težavnejši, vendar daje tudi koristnejše informacije. Model poleg ugotavljanja uspešnosti izobraževalnih učinkov predvideva tudi druge dejavnike; za evalvacijo je namreč treba opredeliti tudi cilje, kazalce in merila. V drugem delu prispevka so opisani ključni izvajalci evalvacij na Finskem in njihovi dosedanji rezultati: nacionalna komisija za izobraževanje kot osrednji organ za ugotavlj anje kakovosti, svet za izobraževanje odraslih in posamezni izvajalci izobraževanja odraslih, kot so organizacije za izobraževanje odraslih, rezidenčne visoke šole, centri za študijske krožke, institucije za poklicno izobraževanje. V prilogi na koncu pri spevka pa je podrobneje predstavljen dokument finskega sveta za izobraževanje odraslih z naslovom Strategija ugotavljanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem. (2000). Andragoška Spoznanja, 6(4), 46-57. https://doi.org/10.4312/as.6.4.46-57

Podobni članki

1-10 od 967

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.