Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah

Avtorji

  • Peter Mlakar

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.58-68

Ključne besede:

Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah

Povzetek

Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah, ki se deloma oziroma vse  bolj financirajo s prodajo izobraževalnih storitev, postaja nujnost. Zaradi tega je skupaj z zaposlenimi koristno določiti področja izboljševanja poslovanja, si postaviti nekajletni program izboljševanja kakovosti poslovanja in tako obvladovati spremembe. Izrazite spremembe zahtevajo spremembe našega ravnanja pri vodenju organizacij in pri vseh izvedbenih aktivnostih. Gre za uvedbo novega tipa managementa, ki bo še bolj usmerjen k ljudem in h kakovosti celotnega poslovanja (TQM in poslovna odličnost). V sedanjih razmerah je zaposlene najprimerneje motivirati s kakovostjo, z dobrim načrtovanjem poslovanja in z ugotavljanjem uspešnosti skupin in posameznikov. S tem je tudi povezano materialno nagrajevanje najuspešnejših posameznikov in skupin. V prispevku so opisane nekatere možnosti izboljševanja poslovanja in sistem za ugotavljanje ter nagrajevanje uspešnosti zaposlenih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2000

Kako citirati

Mlakar, P. (2000). Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah. Andragoška Spoznanja, 6(4), 58–68. https://doi.org/10.4312/as.6.4.58-68

Številka

Rubrike

Članki