Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih

Avtorji

  • Andrej Sotošek UPI- Ljudska univerza Žalec

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.80-89

Ključne besede:

Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih

Povzetek

Konkurenčnost na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji se je v drugi polovici 90. let 20. stoletja izredno povečala. Tako morajo izobraževalne organizacije izrabiti vse prednosti pred konkurenco na izobraževalnem trgu. Ena izmed njih je tudi sistem kakovosti v izobraževalnem procesu. Takšno strategijo konkurenčno sti v obliki strateških razvojnih ciljev smo določili tudi na UPI - Ljudski univerzi v Žalcu. Na podlagi razvojnih ciljev, odnosov s partnerji ter naročniki in analize stanja in povezav Slovenije z Evropsko unijo prek mednarodnih projektov menimo, da moramo upravljalsko, organizacijsko in strokovno uvesti tak sistem kakovosti v organizaciji, ki bo primerljiv in preverljiv v evropskem merilu. Menimo, da je najprimernej ši sistem kakovosti po standardih ISO 9000, saj je primeren institucionalen okvir in podlaga za interno ter eksterno preverjanje delovanja sistema v praksi in korekcije odstopanja. Izrazitejši pa bi morali biti notranja samokontrola in samoevalvacija, ki jo poudarja model zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju, ki ga je pripravila skupina ekspertov po naročilu ministrstva za šolstvo in šport. Oba modela sta med sabo združljiva in kompatibilna. Prepričan sem, daje samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju izredno pomembna. Vendar ostaja samoevalvacija brez ustreznega institucionalnega okvira in osnovnega eksternega preverjanja le interna in subjektivna presoja v posamezni izobraževalni organizaciji.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih. (2000). Andragoška Spoznanja, 6(4), 80-89. https://doi.org/10.4312/as.6.4.80-89

Podobni članki

1-10 od 655

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.