Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja

Avtorji

  • Vera Jakara Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.6.4.96-104

Ključne besede:

Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja

Povzetek

Ocenjevanje znanja je opredeljeno kot eden izmed kazalcev za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja, pri čemer je pomembno, koliko se ocenjevanje razlikuje od preverjanja in koliko je to objektivno. Ocenjevanje je proces priznavanja oziroma določanja vrednosti nečesa, pri čemer gre za izražanje mnenja strokovnjaka, ki ocenjuje. Pri tem je pomembno, da je to mnenje čim objektivnejše in da izraža kandidatovo dejansko znanje. Le tako bomo namreč korak bli žje zagotavljanju kakovosti procesa ocenjevanja. Da bi bila preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev izobraževanja čim objektivnejša, je treba upoštevati nekatera splošna in tudi specifična določila. Celoten postopek prevetjanja in ocenjevanja je treba oblikovati kot celoto, kar pomeni, da moramo določiti namen preverjanja in ocenjevanja, določiti znanja, ki jih pri kandidatu želimo ugotoviti in oceniti, izbrati ustrezne metode prevetjanja in ocenjevanja, se odločiti, kdaj bomo prevetjanje ter ocenjevanje izvajali, in določiti , kdo bo za prevetjanje in ocenjevanje znanja odgovoren. Poleg navedenega je pomembno tudi to, da se kot ocenjevalci premaknemo od kulture testiranja in spraševanja h kulturi prevetjanja in vrednotenja v različnih oblikah.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2000

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja. (2000). Andragoška Spoznanja, 6(4), 96-104. https://doi.org/10.4312/as.6.4.96-104

Podobni članki

1-10 od 91

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.