Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51

Ključne besede:

svetovalno delo, kariera, izobraževanje in učenje, odrasli

Povzetek

Pregled andragoškega svetovalnega dela kaže, da je ta dejavnost osredinjena pretežno na informiranje in svetovanje za kariero oz. da deluje v povezavi s trgom delovne sile. V večini evropskih držav je v ospredju svetovalno delo za kariero (career guidance), in še to predvsem za mlade; glede svetovalne pomoči odraslim pri izobraževanju pa še vedno prevladuje mnenje, da gre za »nadstandardno« dejavnost. Ugotavljamo, da kljub različnim deklaracijam, sprejetim aktom in strategijam, tako na nacionalni kot na evropski ravni, sedanje možnosti informiranja in svetovanja ne zagotavljajo toliko enakega dostopa za različne ciljne skupine, kolikor bi bilo potrebno. Čeprav je andragoška svetovalna dejavnost (educational guidance/and counselling) v Sloveniji v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami sorazmerno dobro razvita, je to v izobraževalni politiki še vedno marginalno področje izobraževanja (odraslih), saj je še vedno sistemsko, posledično pa tudi finančno neurejeno. Kot v mnogih evropskih državah tudi pri nas zaznavamo razhajanje med političnimi izhodišči, zapisanimi v različnih dokumentih, in resničnim stanjem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.2009

Kako citirati

Jelenc Krašovec, S. (2009). Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. Andragoška Spoznanja, 15(4), 38–51. https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>