Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51

Ključne besede:

svetovalno delo, kariera, izobraževanje in učenje, odrasli

Povzetek

Pregled andragoškega svetovalnega dela kaže, da je ta dejavnost osredinjena pretežno na informiranje in svetovanje za kariero oz. da deluje v povezavi s trgom delovne sile. V večini evropskih držav je v ospredju svetovalno delo za kariero (career guidance), in še to predvsem za mlade; glede svetovalne pomoči odraslim pri izobraževanju pa še vedno prevladuje mnenje, da gre za »nadstandardno« dejavnost. Ugotavljamo, da kljub različnim deklaracijam, sprejetim aktom in strategijam, tako na nacionalni kot na evropski ravni, sedanje možnosti informiranja in svetovanja ne zagotavljajo toliko enakega dostopa za različne ciljne skupine, kolikor bi bilo potrebno. Čeprav je andragoška svetovalna dejavnost (educational guidance/and counselling) v Sloveniji v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami sorazmerno dobro razvita, je to v izobraževalni politiki še vedno marginalno področje izobraževanja (odraslih), saj je še vedno sistemsko, posledično pa tudi finančno neurejeno. Kot v mnogih evropskih državah tudi pri nas zaznavamo razhajanje med političnimi izhodišči, zapisanimi v različnih dokumentih, in resničnim stanjem.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(4), 38-51. https://doi.org/10.4312/as.15.4.38-51

Podobni članki

1-10 od 724

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>