Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih

Avtorji

  • Nena Mijoč Filozofska fakulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.4.43-46

Ključne besede:

Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih

Povzetek

Pri programiranju izobraževanja lahko upoštevamo izkušnje zaposlenih v več stopnjah. Najprej pri opredelitvi potreb in ciljev izobraževanja, kasneje pri pripravi osnovnega programa izobraževanja za skupino in končno tudi pri izbiri virov ter metod izobraževanja. Metode ugotavljanja izkustveno pridobljenega znanja so različne in jih moramo vnaprej načrtovati, sicer ostanejo predhodno znanje in izkušnje neodkrite. Poleg vsebinskega programiranja, ki praviloma poteka ciljno in problemsko, nas zanimajo tudi izobraževalne izkušnje udeležencev. Kadar uvajamo nove pristope pri izvajanju izobraževalnih programov (na primere-izobraževanje, kombinacija samostojnega študija in skupinskih srečanj, projektnega dela in izobraževanja, timskega izobraževanja, metode primera, igranje vlog), se moramo prej prepričati, kakšne so izkušnje udeležencev z novimi pristopi. Izkušnje so temelj samozavesti in predstave o samem sebi pri odraslem, zato jih moramo upoštevati tudi pri programiranju izobraževanja zaposlenih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(4), 43-46. https://doi.org/10.4312/as.7.4.43-46

Podobni članki

1-10 od 757

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.