Vloga mentorja v e-izobraževanju

Avtorji

  • Ema Perme Doba, Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.4.71-74

Ključne besede:

Vloga mentorja v e-izobraževanju

Povzetek

Za uspešno izvajanje e-izobraževanja so potrebni ustrezno usposobljeni izvajalci - mentorji. Ti morajo zadostiti štirim pogojem: pedagoškemu, motivacijskemu, organizacijskemu in tehničnemu. Mentor je strokovnjak, ki pozna tudi osebnostne značilnosti odraslih, obvlada informacij­ sko računalniško tehologijo - ICT in ima znanje iz e-moderiranja. V povezavi s tematiko učnih vsebin določa dodatne naloge in svetuje dodatne vire, ki omogočajo kritično razmišljanje udeležencev in aktivno sodelovanje pri doseganju izobraževalnih ciljev. Za komunikacijo z udeleženci ima najpogosteje na voljo e-pošto in učno okolje na internetu, torej gre za pisno komunikacijo, zato mora obvladati tudi pravila komuniciranja prek interneta. Udeležencem pomaga tudi pri spoznavanju učne tehnologije, ki jo uporabljajo v izobraževanju. E-izobraževanje ima še vedno značilnosti splošnega izobraževanja, pri čemer sodelujejo posamezniki in v medsebojni interakciji prihajajo do novega znanja, rešitev, idej. Tehnične rešitve in uporaba tehnologije so sicer za organizacijo e-izobraževanja pomembne, vendar so, kot v vsakem izobraževalnem procesu, potrebni ustrezno usposobljeni ljudje. E mentorji so nova generacija v izobraževanju. S posodabljanjem izobraževanja zaposlenih se bomo tudi v Sloveniji lahko primerjali s svetovnim trgom in svetovno informacijsko družbo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vloga mentorja v e-izobraževanju. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(4), 71-74. https://doi.org/10.4312/as.7.4.71-74

Podobni članki

1-10 od 289

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.