Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti

Avtorji

  • Magda Zupančič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.4.66-73

Ključne besede:

usposobljenost in znanje, znanje, trg dela, konkurenčnost, vseživljenjsko učenje

Povzetek

Gospodarstva Evrope vedno glasneje opozarjajo na nevarno razhajanje v usposobljenosti in znanjih, ki ustrezajo potrebam delodajalcem, ter obstoječo ponudbo, kar znatno vpliva na (ne)-konkurenčnost nacionalnih gospodarstev. Znanje, usposobljenost in kompetence v družbi znanja namreč postajajo nujni pogoj konkurenčnosti (globalnih) trgov dela, kar je v kriznih časih še pomembnejši dejavnik za obstoj gospodarskih subjektov na trgu. Z drugimi besedami, za družbo znanja kot cilj integrirane Evrope je pri oblikovanju celostnih politik velikega pomena identificiranje sedanjih in prihodnjih potreb po usposobljenosti ter sodobnih znanjih. Šele celostno in sistematično spremljanje in identificiranje potreb namreč omogočata uravnoteženje ponudbe in povpraševanja na trgih dela, s tem pa tudi večjo konkurenčnost in visoko stopnjo socialne kohezije. Ustrezno usposobljena delovna sila vseh kvalifikacij in vseh generacij, vključena v vseživljenjsko izobraževanje, se namreč hitreje in uspešnejše prilagaja zahtevam sodobnega dinamičnega gospodarskega okolja in (poklicne, sektorske in geografske) mobilnosti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(4), 66-73. https://doi.org/10.4312/as.15.4.66-73

Podobni članki

11-20 od 470

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.