Razvoj in poslanstvo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Avtorji

  • Alijana Šantej Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.3.22-30

Ključne besede:

izobraževanje starejših, univerza za tretje življenjsko obdobje, razvoj starejših, vseživljenjsko izobraževanje, študijski programi, vključenost v družbo, dejavna starost, prostovoljstvo starejših

Povzetek

Avtorica v članku predstavi zgodovino, rast in poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje skozi petindvajset let njenega delovanja. Univerza za tretje življenjsko obdobje je rezultat dolgoletnega prostovoljnega dela strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, pa tudi prostovoljnega dela mentorjev in številnih slušateljev te organizacije. Njeno temeljno poslanstvo so izobraževanje starejših za osebnostni razvoj, vključenost starejših v družbo, prav tako pa tudi spreminjanje pogleda na starost in staranje in s tem družbenega položaja starejših. Avtorica v nadaljevanju opiše, kako poteka študij na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in predstavi študijske programe ter strukturo slušateljev po spolu, starosti in izobrazbi. Posebej predstavi mrežo 39 slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje, ki so se skozi petindvajset let razvile v vseh večji mestih in krajih Slovenije.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Razvoj in poslanstvo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(3), 22-30. https://doi.org/10.4312/as.15.3.22-30

Podobni članki

1-10 od 866

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.