Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli

Avtorji

  • Nina Kristl Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.4.7-28

Ključne besede:

informacijska družba, e-izobraževanje, spletno učno okolje, enotna teorija sprejemanja in uporabe tehnologije

Povzetek

V članku predstavljamo pomen sodobne tehnologije in njen vpliv na družbeni razvoj ter uporabo v izobraževanju. Naša temeljna predpostavka je, da se bosta pogostost in kakovost uporabe izobraževalne tehnologije (najširše definirane) povečali s poznavanjem dejavnikov, ki vplivajo na njeno uporabo. V besedilu tako opredelimo koncept informacijske družbe in prikažemo različna mnenja o vplivu sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije na družbo. E-izobraževanje kot razširjeno obliko izobraževanja umestimo v kontekst informacijske družbe in predstavimo teorije sprejemanja tehnologije, na katerih temelji »enotna teorija sprejemanja in uporabe tehnologije« (UTAUT). Ugotavljamo, da imajo pri sprejemanju e-izobraževanja in drugih izobraževalnih tehnologijah glavno vlogo ožje socialno okolje, psihološki dejavniki in tehnične značilnosti orodja, zato morajo biti ukrepi za spodbujanje večje uporabe usmerjeni na eno od teh področij. Eden od sklepov pričujoče analize je razširitev modelov sprejemanja tehnologije s pedagoškimi vidiki e-izobraževanja, ki so pri klasičnih modelih povsem zanemarjeni.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2016

Kako citirati

Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(4), 7-28. https://doi.org/10.4312/as.22.4.7-28

Podobni članki

1-10 od 579

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.