Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri

Avtorji

  • Juvan Natalija
  • Irena Nančovska Šerbec Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Alenka Žirovnik Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.4.29-42

Ključne besede:

digitalna kompetenca, dimenzije digitalne kompetence, modeliranje

Povzetek

Digitalno kompetenten posameznik zna zanesljivo in kritično uporabljati tehnologijo v informacijski družbi za delo, študij in komunikacijo. Razvoj digitalne kompetence vključujemo v izobraževalni proces študentov pedagoških smeri, saj bodo učitelji na svoji poklicni poti vzorniki učencem. Preverjanje digitalne kompetence posameznika je zahtevno, saj ta vključuje različna področja, kot so informacije, komunikacije, kreiranje vsebin, reševanje problemov in varnost. V raziskavah srečujemo najbolj pogosto tri tipe instrumentov za merjenje stopnje digitalne kompetence: vprašalnike (največkrat samoevalvacijski) za pridobivanje informacij o posameznikovi uporabi tehnologij, analizo rešenih digitalnih nalog (problemski tip) ter zbiranje in analizo sekundarnih podatkov. V pričujoči raziskavi uporabljamo prilagojen instanten preizkus Digital Competence Assessment, ki sloni na treh dimenzijah: kognitivni, tehnološki in etični. Analiza rezultatov je pokazala, da sta za doseganje določene stopnje digitalne kompetence posameznika pri oceni z omenjenim instrumentom pomembni predvsem doseženi stopnji tehnološke in kognitivne dimenzije.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2016

Kako citirati

Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(4), 29-42. https://doi.org/10.4312/as.22.4.29-42

Podobni članki

1-10 od 58

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)