Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda

Avtorji

  • Marjeta Pučko Institut Jožef Stefan Ljubljana
  • Bojan Jurca Bolnišnica Topolšica
  • Mitja Jermol Institut Jožef Stefan Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.4.57-71

Ključne besede:

e-izobraževanje, izobraževalni spletni portal, prosto dostopni izobraževalni viri, odprto izobraževanje v zdravstvu, kombinirano učenje, obrnjeno učenje, medsektorski prenos znanja

Povzetek

V članku predstavljamo metodo e-izobraževanja odraslih v ožjem smislu, oblikovano posebej za odprto izobraževanje v zdravstvu, ter empirične rezultate pri uporabi v pilotnem projektu v Bolnišnici Topolšica. Metoda vključuje kombinacijo kombiniranega in obrnjenega učenja z uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov, ki so eden od ključnih rezultatov projekta. Tehnološka podlaga je spletni izobraževalni portal Videolectures.NET. Rezultati so potrdili ustreznost pristopa in zadovoljstvo udeležencev izobraževalnega procesa pri usposabljanju novozaposlenih v bolnišnici. Opisana raziskava je potekala kot del aktivnosti iniciative Odpiramo Slovenijo (Opening up Slovenia – OuS) in se nadaljuje s širjenjem pilotnega projekta na druge slovenske bolnišnice. Prikazan je tudi primer dobre prakse prenosa izobraževalnih vsebin med zdravstvenim in izobraževalnim sektorjem z uporabo zdravstvenih vsebin v spletnem tečaju za osnovne šole.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2016

Kako citirati

Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(4), 57-71. https://doi.org/10.4312/as.22.4.57-71