Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja

Avtorji

  • Marijeta Mašić Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka
  • Anita Zovko Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka
  • Tihana Kovačić Samaržija

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.4.93-110

Ključne besede:

vseživljenjsko učenje, učenci, študentje, vedenje, znanje

Povzetek

Članek predstavlja rezultate raziskave, ki je analizirala odnos mladih do vseživljenjskega učenja. Študija je bila izvedena na vzorcu 100 hrvaških univerzitetnih študentov različnih programov ter 100 dijakov srednje šole iz Opatije. Cilj študije je bil pridobiti vpogled v znanje o vseživljenjskem učenju in v odnos udeležencev do njega ter hkrati preveriti, ali pri tem obstajajo razlike med dijaki in študenti. Pri pridobivanju podatkov sta bila uporabljena dva vprašalnika, eden za dijake in drugi za študente. Rezultati so pokazali, da študenti o vseživljenjskem učenju vedo več kot dijaki ter da pri večini udeležencev obstaja zanimanje za nadaljevanje učenja v prihodnosti. Medtem ko več kot polovica dijakov vseživljenjskega učenja ne doživlja kot nujnega, je večina študentov prepričana, da je pomembno za njihovo prihodnost. V zaključku članka so podana priporočila in nakazani možni praktični nastavki raziskave.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

21. 12. 2016

Kako citirati

Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(4), 93-110. https://doi.org/10.4312/as.22.4.93-110

Podobni članki

1-10 od 365

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.