Osnovna šola – izobraževalno in kulturno srce trajnostnega ravnanja za najbolj ranljive?

Avtorji

  • Dušan Jamšek
  • Petra Javrh

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.2.36-44

Ključne besede:

trajnostni razvoj, izobraževanje odraslih, ranljive skupine

Povzetek

Pomembna vizija trajnostnega razvoja (TR), ki velja za ves sistem izobraževanja, je celostni razvoj posameznika, ki bi ga lahko videli kot tri med seboj prepletena področja: razvoj znanja in spretnosti za potrebe dela; pridobivanje veščin, lastnosti in zmožnosti za kakovost življenja ter nabiranje znanja in spretnosti za življenje v družbi. Posebej se bomo ukvarjali z zadnjim področjem. Odrasli naj bi ob pomoči formalnega in/ali neformalnega izobraževanja postajali bolj zavzeti državljani, kar običajno opisujemo kot »biti dejaven in odgovoren«, sodelovati v soodločanju o skupnih zadevah. Pri tem je predpogoj za vzpostavljanje takšne, trajnostno naravnane družbe nenehno osebno izpopolnjevanje v znanjih in določenih spretnostih, ki bodo omogočale trajnostno ravnanje pri slehernem posamezniku. Prav zato je sestavni del vizije in vrednot trajnostnega razvoja tudi učenje v vseh življenjskih obdobjih. Ob tem idealu pa se že takoj zastavljajo vprašanja: koliko so izobraževalci, bodisi izobraževalci mladine bodisi izobraževalci odraslih, zdaj osveščeni in seznanjeni s ključnimi predvidevanji strategije trajnostnega razvoja? Katera znanja in veščine so v tem okviru predpogoj in koliko sami ravnajo v duhu trajnosti?

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Osnovna šola – izobraževalno in kulturno srce trajnostnega ravnanja za najbolj ranljive?. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(2), 36-44. https://doi.org/10.4312/as.15.2.36-44

Podobni članki

21-30 od 692

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.