"Kar se Janezek nauči…", je premalo

Avtorji

  • Maca Jogan Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.15.1.31-43

Ključne besede:

androcentrizem, diskriminacija žensk, izobraževanje odraslih, neenakost spolov

Povzetek

Vprašanje družbene neenakosti žensk in moških je v drugi polovici 20. stoletja postalo svetovni problem, ki so se ga resno lotile pomembne mednarodne organizacije (OZN) in državne skupnosti (EU) ter posamezne države. Zagotavljanje enakih možnosti za oba spola na vseh področjih in na vseh ravneh življenja je postalo ena prednostnih nalog EU, kajti v sodobnih družbah še obstajajo različne oblike (odkrite in zlasti prikrite) diskriminacije po spolu. Avtorica v prvem delu razkriva ključne značilnosti moškosrediščnega tradicionalnega družbenega reda v zahodni civilizaciji ter predstavlja glavne značilnosti in nosilce zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških od globalne do evropske ravni. Pomembno vlogo pri odpravljanju diskriminacije imata formalno in neformalno izobraževanje. Ker pa morajo biti tudi izobraževalci in nosilci novih vzorcev odnosov med spoloma izobraženi, je pomembno vseživljenjsko izobraževanje odraslih, zlasti tistih, ki zasedajo ključne položaje odločanja na vseh področjih življenja. Zato avtorica v drugem delu prispevka predstavlja nekatere pristope in prakse takšnega izobraževanja v drugih državah članicah EU ter v Sloveniji.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2009

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

"Kar se Janezek nauči…", je premalo. (2009). Andragoška Spoznanja, 15(1), 31-43. https://doi.org/10.4312/as.15.1.31-43

Podobni članki

1-10 od 629

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.