Ideologija starostizma kot operativna kategorija kapitalizma: primer pokojninske blagajne

Avtorji

  • Lilijana Burcar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.7-22

Ključne besede:

starostizem, kapitalizem, pokojninski sistem, privatizacija, poblagovljenje

Povzetek

Ideologija starostizma je bila na Zahodu institucionalno zakoreninjena v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot sestavni del neoliberalnega napada na kapitalistični tip socialne države, ki je v svojem izhodišču že tako minimalna ali pa delna. Pojav in vzpon ideologije starostizma v našem prostoru je sovpaden s ponovno nastavitvijo kapitalističnega reda in razgradnjo še zadnjih ostankov socialističnega sistema države blaginje ter posledično njeno popolno privatizacijo na prehodu v 21. stoletje. Fleksibilizacija dela in znižanje prispevne stopnje za delodajalce v zgodnjih devetdesetih sta poglavitna dejavnika, ki sta v 20 letih osiromašila pokojninsko blagajno. Članek izpostavlja, da zastraševanje javnosti s staranjem prebivalstva deluje kot ideološko orodje, s katerim se odvrača pogled od strukturnih dejavnikov, ki pomenijo pravo nevarnost za obstoj javne pokojninske blagajne. Poudarja, da ideologije starostizma ne gre reduktivno zvajati na individualne predsodke, ampak jo je treba razumeti sistemsko, tj. znotraj družbenoekonomskega sistema, ki jo poraja in institucionalizira.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25. 03. 2017

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Ideologija starostizma kot operativna kategorija kapitalizma: primer pokojninske blagajne. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(1), 7-22. https://doi.org/10.4312/as.23.1.7-22

Podobni članki

1-10 od 65

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.