Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi

Avtorji

  • Borut Mikulec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.41-52

Ključne besede:

dejavno državljanstvo, državljanska vzgoja, begunska kriza, Evropa, izobraževanje odraslih

Povzetek

V prispevku obravnavamo koncipiranje državljanske vzgoje in dejavnega državljanstva v izobraževanju odraslih v vse bolj raznoliki in pluralni evropski družbi, ki se sooča z množičnim prihodom beguncev in migrantov. V izhodišče razprave postavljamo dva koncepta državljanske vzgoje: »državljanstvo kot status« in »državljanstvo kot prakso«. Pri opredelitvi prvega izhajamo iz Habermasovega pojmovanja demokracije in javne sfere ter pokažemo, da je državljanska vzgoja v integracijskih izobraževalnih programih povezana predvsem s prilagoditvijo prišlekov obstoječemu liberalnodemokratskemu družbenemu redu, torej z njeno socializacijsko funkcijo. V nasprotju s to konceptualizacijo državljanske vzgoje ter opirajoč se na pojmovanje demokracije in političnega, kot sta ga razvila Mouffejeva in Rancière, dokazujemo tezo, da sta državljanska vzgoja in dejavno državljanstvo bistveno povezana s prakticiranjem demokracije, torej z njeno subjektivizacijsko funkcijo, v kateri lahko vsi potencialni člani neke skupnosti, ne glede na njihov status, aktivno participirajo v javni sferi, govorijo kot njeni enakovredni člani ter se tako učijo demokratičnih praks.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25.03.2017

Kako citirati

Mikulec, B. (2017). Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi. Andragoška Spoznanja, 23(1), 41–52. https://doi.org/10.4312/as.23.1.41-52

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>