Življenjski slog starejših v domovih za starejše

Avtorji

  • Bojan Macuh

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.53-71

Ključne besede:

staranje, starejši, življenjski slog, dom za starejše

Povzetek

V razvitih družbah se prebivalstvo vse bolj stara, kar bo eden (naj)večjih ekonomskih in socialnih izzivov v prihodnosti. V Sloveniji naj bi bilo po predvidevanjih do leta 2060 30 odstotkov prebivalstva starejšega od 65 let, zato se utemeljeno postavlja vprašanje, kakšen je življenjski slog starejših in kako lahko v teh letih nanj še vplivamo. Nekateri starejši se iz različnih vzrokov odločijo, da bodo starost preživeli v domu za starejše. V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave o življenjskem slogu starejših v domovih za starejše. Izvedli smo jo na vzorcu 390 starejših v domovih za starejše v Pomurju v obdobju februar– maj 2015. Uporabljeni sta bili deskriptivna analiza in kavzalno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Iz rezultatov raziskave izhaja, da na življenjski slog v domovih za starejše bistveno vplivajo socialno-ekonomski položaj, spol, status, starost in leta prebivanja v domu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25. 03. 2017

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Življenjski slog starejših v domovih za starejše. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(1), 53-71. https://doi.org/10.4312/as.23.1.53-71

Podobni članki

1-10 od 448

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.