Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji

Avtorji

  • Ana Polona Mivšek Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Teja Škodič Zakšek Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Petra Petročnik Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Anita Jug Došler Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.73-85

Ključne besede:

babištvo, bolonjska reforma, drugostopenjski študij, dijak, študent

Povzetek

Bolonjska reforma je v slovensko visoko šolstvo prinesla številne spremembe, ki pri vseh študijskih programih niso povsem enoznačne in enosmerne. Študijski program babištva se v Sloveniji izvaja izključno na prvi stopnji, podiplomskega študija za zdaj ni. V raziskavi, ki je temeljila na empiričnem anketnem raziskovalnem pristopu in je bila zasnovana na kvantitativni raziskovalni paradigmi, nas je zanimal interes babic s srednjo izobrazbo za vpis v zdajšnji visokošolski strokovni študijski program babištva prve stopnje ter interes diplomantov in študentov za vpis na morebitni podiplomski magistrski študijski program babištva. Rezultati so pokazali, da je interes anketirancev veliko večji za vpis na podiplomski magistrski študijski program babištva, medtem ko je zanimanje za zdajšnji dodiplomski študijski program babištva nekoliko manjše. Smiselno bi bilo omogočiti nadgraditev kariernih poti diplomantov babištva z možnostjo podiplomskega študija. Ta težnja je upravičena tudi zaradi zahtevnosti babiške dejavnosti in jo potrjujejo tuje usmeritve.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25. 03. 2017

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(1), 73-85. https://doi.org/10.4312/as.23.1.73-85

Podobni članki

1-10 od 117

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.