Pomen motivacijskih dejavnikov kariernega razvoja med strokovnimi delavci in delavkami v osnovnih in srednjih šolah

Avtorji

  • Petra Stepišnik Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.87-100

Ključne besede:

karierni razvoj, poklicni razvoj, učitelji, motivacija, motivacijski dejavniki

Povzetek

Raziskava obravnava motivacijske dejavnike kariernega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah, ki poteka vzporedno in neločljivo z dvema drugima procesoma: psihosocialnim razvojem posameznika in njegovim družinskim življenjem. Empirična raziskava je bila narejena na vzorcu 360 strokovnih delavcev v osnovnih in srednjih šolah. Strokovni delavci so na lestvici pomembnosti motivacijskih dejavnikov ocenjevali stopnjo strinjanja s trditvami v zvezi z naslednjimi motivacijskimi dejavniki: zakonodaja in urejenost dokumentacije na ravni šole, organizacijska klima in kultura na šoli, vodstvo šole, šola kot učeča se organizacija, potreba posameznika po kariernem razvoju. Zanimalo nas je, ali po mnenju vprašanih obstajajo razlike v oceni stopnje pomembnosti posameznih motivacijskih dejavnikov za karierni razvoj ter ali obstaja odvisnost med končnim rezultatom na lestvici in posameznimi spremenljivkami. Ugotovitev je pomembna za strokovne delavce in vodstva šol, ki se ukvarjajo s spodbujanjem kariernega razvoja, in bi jo bilo smiselno upoštevati tako pri načrtovanju kot spremljanju kariernega razvoja strokovnih delavcev na šolah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25.03.2017

Kako citirati

Stepišnik, P. (2017). Pomen motivacijskih dejavnikov kariernega razvoja med strokovnimi delavci in delavkami v osnovnih in srednjih šolah. Andragoška Spoznanja, 23(1), 87–100. https://doi.org/10.4312/as.23.1.87-100

Številka

Rubrike

Članki