Starizem ali starostizem?

Avtorji

  • Lilijana Burcar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.1.117-119

Povzetek

Ob spremembi družbenoekonomskega sistema in razgradnji socialistične države blaginje izginjata tudi sistemska skrb za starejše in pozitiven odnos do njih. Namesto tega so na delu družbenoekonomske silnice, ki si prizadevajo za institucionalno porajanje odklonilnega odnosa do starejših, njihovo degradacijo in prekategorizacijo v posebno skupino homogeno nezaželenih drugih takoj ali tik pred tem, ko dosežejo predpisani starostni prag za upokojitev. Ta služi kot arbitrarni kronološki mejnik, na podlagi katerega se generacija, opredeljena kot starejša, ločuje od drugih kot domnevno diametralna nasprotna in povsem drugačna skupina (ne)ljudi: po izkrivljeni neoliberalni interpretaciji naj bi upokojeni starejši bile breme, zato naj bi bili domnevno upravičeno obravnavani kot tujek, s tem pa kot nevarnost sistemu in elementarna grožnja vsem ostalim. Priča smo torej sistemskemu popredmetenju in razčlovečenju starejših z namenom, da bi tako laže ustvarili dežurnega krivca in prikrili strukturne vzroke njihovega osiromašenja in osiromašenja naslednjih generacij ob prehodu med upokojene.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

25.03.2017

Kako citirati

Burcar, L. (2017). Starizem ali starostizem?. Andragoška Spoznanja, 23(1), 117–119. https://doi.org/10.4312/as.23.1.117-119

Številka

Rubrike

O strokovni terminologiji