Iniciative članov skupnosti v javnih odprtih prostorih: dve študiji primera iz Slovenije

Avtorji

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Željka Bosanac
  • Sara Dalila Hočevar
  • Neža Vrhovec
  • Nuša Zankolič
  • Sonja Kump Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.3.55-70

Ključne besede:

javni odprti prostor, sodelovanje v skupnosti, pristop od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, priložnostno učenje v skupnosti

Povzetek

V prispevku se ukvarjamo z odprtim javnim prostorom, z vsakdanjimi prizorišči, kjer ljudje delijo svoje izkušnje zunaj najožje skupine prijateljev, družine in starostne skupine. Javni prostor razumemo kot forum za družbeno in osebno spreminjanje (Harvey, 2011; Lefebvre, 2013; Arendt, 1996; Habermas, 1989, 2001). Vprašanja analiziramo z vidika članov skupnosti, ki so tesno povezani s prostorom in ki jih zanimajo pripadnost in proaktivne spremembe njihovega življenjskega okolja (Iecovich, 2014; Kohn, 2004; Mean and Tims, 2005). Članek temelji na predpostavki, da ima javni prostor pomembno vlogo v tvorjenju idej in dejavnosti članov skupnosti ter za njihovo priložnostno učenje. Etnometodološko raziskovanje dveh javnih prostorov (skupnosti Tabor v Ljubljani in majhne skupnosti v obmorskem kraju Izola) kaže, da med tema javnima prostoroma obstajajo razlike glede iniciativ od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor kot samoorganiziranih dejavnosti. A čeprav so bili organizatorji dejavnosti v enem primeru različne skupnostne organizacije in v drugem ljudje kot posamezniki, so ve- čino dejavnosti izvajali ljudje sami, tisti, ki so živeli v teh skupnostih. Potrdimo lahko, da člani nobene od skupnosti učenja večinoma niso omenjali, tako da je šlo najpogosteje za prikrito dejavnost, ki se je izražala v skritem znanju.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

25. 10. 2017

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Iniciative članov skupnosti v javnih odprtih prostorih: dve študiji primera iz Slovenije. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(3), 55-70. https://doi.org/10.4312/as.23.3.55-70

Podobni članki

1-10 od 465

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>