Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih

Avtorji

  • Mikulec Borut Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.4.3-18

Povzetek

Tokratna tematska številka Andragoških spoznanj v ospredje postavlja tematiko, ki je (bila) v mednarodnem prostoru na področju izobraževanja (odraslih) in vseživljenjskega učenja deležna precejšnje pozornosti od preloma tisočletja dalje, v slovenskem prostoru pa globalizacijski in/ali evropeizacijski vplivi na izobraževanje odraslih pravzaprav še niso bili sistematično tematizirani. Iz tega razloga se je uredništvo revije odločilo, da spodbudi širšo razpravo o vplivih in učinkih, ki jih imajo globalizacijski in/ali evropeizacijski procesi na izobraževanje in učenje odraslih, vseživljenjsko izobraževanje in učenje ter visokošolsko izobraževanje odraslih, čemur je namenjena pričujoča številka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

29.12.2017

Kako citirati

Borut, M. (2017). Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih. Andragoška Spoznanja, 23(4), 3–18. https://doi.org/10.4312/as.23.4.3-18