Vloga identitetnih kapitalov v razvoju aktivne odraslosti v globaliziranih družbah

Avtorji

  • Mirjana Ule Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.4.103-120

Ključne besede:

individualizacija, prehod v odraslost, identitetni kapital, izobraževanje

Povzetek

V članku razpravljamo o učinkih globalizacije na spremembo življenjskih potekov. Izhajamo iz teze, da individualizacija in destandardizacija življenjskega poteka terja od ljudi večjo pripravljenost za odgovorno načrtovanje življenja. Predvsem prehodi iz mladosti v odraslost postajajo nejasni in fleksibilni, kar spreminja tudi obdobje odraslosti. Posledično je odraslost izgubila mnogo svojih stabilnih struktur vlog in tradicionalnih pomenov ter postaja vse bolj psihološki pojav. Vse to pa seveda pomeni, da imajo zdaj odrasli opravka s ključnim identitetnim delom, prej rezerviranim za obdobje mladosti. Tu ima pomembno vlogo izobraževanje odraslih, ki je postavljeno pred nove izzive in naloge. Poleg izobraževanja za delo (dokvalifikacije, prekvalifikacije) ima izobraževanje odraslih vedno bolj pomembno socialno funkcijo (socialno in tehnološko vključevanje, pridobivanje novih socialnih kompetenc za razumevanje družbenih dogajanj) in posebej psihološko funkcijo (razvoj »identitetnih kapitalov«, potrebnih za suvereno odraslo življenje v sodobnih življenjskih razmerah).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2017

Kako citirati

Vloga identitetnih kapitalov v razvoju aktivne odraslosti v globaliziranih družbah. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(4), 103-120. https://doi.org/10.4312/as.23.4.103-120

Podobni članki

1-10 od 527

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.