Internacionalizacija študija v izobraževanju odraslih – primer projekta COMPALL: primerjalne študije v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju

Avtorji

  • Regina Egetenmeyer Julius-Maximilians-Universität Würzburg

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.23.4.121-134

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, internacionalizacija, primerjalna andragogika, profesionalizacija, visokošolsko izobraževanje

Povzetek

Prispevek analizira mednarodni kontekst izobraževanja odraslih in visokošolskega izobraževanja kot ogrodja za pripravo skupnega modula COMPALL. Modul COMPALL je zasnovan za razvoj mednarodnega znanja, komparativnih raziskovalnih metod, interkulturnih kompetenc, didaktičnih strategij in izkušenj mreženja. Prispevek povzema strukturo modula in opisuje njegov vpliv na udeležence z vidika internacionalizacije. Evalvacija kaže, da udeleženci skupnega modula razvijejo ne le interkulturne kompetence, ampak tudi metodološke in didaktične kompetence ter kompetence mreženja. Skupni modul omogoča tudi razvoj tesnega partnerstva med posameznimi univerzami in vzpostavitev trajnostnih mrež, ki presegajo zgolj mlade študente v izobraževanju odraslih. Sodelovanje v skupnem modulu je več udeležencem ponudilo nove zaposlitvene možnosti z vključevanjem mednarodnih perspektiv v njihove predvidene delovne kontekste.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

29. 12. 2017

Kako citirati

Internacionalizacija študija v izobraževanju odraslih – primer projekta COMPALL: primerjalne študije v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju. (2017). Andragoška Spoznanja, 23(4), 121-134. https://doi.org/10.4312/as.23.4.121-134

Podobni članki

1-10 od 554

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.