"Preoblikovanje družbenosti" – sociografičnost kot koncept razumevanja emancipatorne prakse in družbenih sprememb

Avtorji

  • Angela Pilch Ortega University of Graz, Department of Educational Science

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.1.77-88

Ključne besede:

biografsko raziskovanje, sociografičnost, biografičnost, tranzicijsko učenje, družbena gibanja, emancipatorna praksa

Povzetek

Namen članka je poudariti zmožnost družbenih akterjev, skupin in skupnosti, da kritično reflektirajo družbenost in vprašanje, kako so ustvarjeni in oblikovani prostori, kjer skupaj živimo. Avtorica pri tem raziskuje interakcijo med individualnimi in kolektivnimi oblikami učenja ter v tem kontekstu zagovarja tezo, da teorije, ki se ukvarjajo z dialektičnim odnosom med strukturami in subjekti, nekoliko spregledajo pomen civilnih sfer. Na podlagi empirične raziskave družbenih gibanj, emancipatornih praks in družbenih sprememb je razvila teoretično orodje, s katerim lahko opredelimo procese novega ubesedenja oziroma preoblikovanja družbenosti in povezavo tako z biografskim kot s skupnostnim in družbenim učenjem. Članek predstavlja biografičnost kot bogat in generativen koncept ter še posebej obravnava vprašanja intersubjektivnosti in družbenega sveta kot relacijske oziroma odnosne sfere. Na koncu se osredotoči na prakse družbenih gibanj ter vprašanja reprodukcije in transformacije družbenih konvencij in normativnih predpostavk.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

8. 04. 2018

Kako citirati

"Preoblikovanje družbenosti" – sociografičnost kot koncept razumevanja emancipatorne prakse in družbenih sprememb. (2018). Andragoška Spoznanja, 24(1), 77-88. https://doi.org/10.4312/as.24.1.77-88

Podobni članki

1-10 od 497

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.