Prepojeno z roza in modro

Videti nevidno patriarhijo s feminističnim muzejskim hekom

Avtorji

  • Darlene Clover University of Victoria
  • Nancy Taber Brock University
  • Kathy Sanford University of Victoria

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.3.11-28

Ključne besede:

hek, feministično izobraževanje odraslih, diskurzivna analiza, vizualne metodologije, vizualna pismenost, neposredno delovanje

Povzetek

Kot odgovor na poziv feministični kulturni teoriji, naj razvije strategije razkrinkanja patriarhije, sistema moči v srcu muzejev, ki ohranjajo problematične hierarhične binarije moškosti in ženskosti, smo oblikovale feministični muzejski hek. Ta temelji na teorijah predstav, feministični kritični diskurzivni analizi in vizualni metodologiji/pismenosti ter operira kot kritična in kreativna praksa, ki je lahko prirejena glede na muzejski kontekst. Osrednji cilj heka – metodologije in pedagogike – je omogočiti uporabo leče, skozi katero lahko odrasli vidijo nevidno patriarhalno in kako se patriarhija premeteno skriva v muzejskih praksah. V članku predstavljamo primere rabe heka, ki smo ga kot raziskovalke in pedagoginje uporabile v različnih muzejskih okoljih, da razkrinkamo, dekodiramo in zmotimo hegemonično ospoljena sporočila v podobah, razstavah, kuratorskih izjavah, oznakah in celo v postavitvah objektov. Pokažemo tudi, kako hek funkcionira kot praksa neposrednega delovanja, načina vnovičnega zapisa in vpletenosti v muzejske pripovedi. Zagovarjamo tezo, da je hek pomembna in inovativna praksa, saj spreminja muzeje v prostore »pedagoških možnosti« – prostore, kjer se lahko naučimo novih strategij feminističnega nasprotovanja, ki se lahko upre »moškemu pogledu« in njegovi sposobnosti, da definira ženska življenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

26.10.2018

Kako citirati

Clover, D., Taber, N., & Sanford, K. (2018). Prepojeno z roza in modro: Videti nevidno patriarhijo s feminističnim muzejskim hekom. Andragoška Spoznanja, 24(3), 11–28. https://doi.org/10.4312/as.24.3.11-28