»Odpravljanje« spola: ženska skupina šole za znanost, strojništvo in informacijske tehnologije ter promocija inkluzivnega stemma na univerzi in v skupnosti

Avtorji

  • Anitra Goriss-Hunter Federation University Australia
  • Adele Echter Federation University Australia
  • Taiwo Oseni Federation University Australia
  • Sally Firmin Federation University Australia

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.3.57-72

Ključne besede:

spol, STEMM, izobraževanje, univerza

Povzetek

Raziskave na področju spola in izobraževanja v industrializiranih razvitih državah kažejo, da so šole in univerze prizorišča »delovanja«, ne pa »odpravljanja« spola. Deutsch (2007) trdi, da se »delovanje spola« nanaša na socialne interakcije, ki reproducirajo tradicionalne in omejujoče pojme o konstrukciji spola, »odpravljanje spola« pa se nanaša na socialne interakcije, ki zmanjšujejo spolno razliko in omogočajo nove poti. V tem članku razmišljamo, kako lahko izobraževalne institucije postanejo strateška prizorišča vplivanja na »odpravljanje« spola, in raziskujemo nekatere od načinov, kako je lahko spol »odpravljen«, prek primera dela Ženske skupine za znanost, strojništvo in informacijsko tehnologijo (the Science, Engineering and Information Technology Women’s Group, SEITWG), ki deluje na Fakulteti za znanost in tehnologijo Avstralske zvezne univerze. Uporabljena je bila metodologija samoizobraževanja, razumljena kot strokovna refleksija. Članek raziskuje, kako (ne)formalna koalicija SEITWG na eni strani deluje kot »zavesten subjekt«, ki se sooča z »opečnimi zidovi« dominantnega diskurza, ki želi omejiti žensko sodelovanja na področjih STEMM (torej na področjih znanosti, tehnologije, strojništva, matematike in medicine). Hkrati želi SEITWG prekoračiti konvencionalne omejitve in spodbuditi več žensk, da bi sodelovale na zgoraj omenjenih področjih, in sicer tako, da v ospredje postavlja prisotnost žensk, ki so že aktivne na teh področjih, spodbuja mentorstvo študentk in žensk, zaposlenih na fakulteti, podpira prizadevanja svojih kolegic pri raziskovanju in poučevanju, ki je usmerjeno k vključevanju, z učnimi načrti, ki vsebujejo analize spola, in s promocijo kulturnih sprememb na delovnem mestu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

26. 10. 2018

Kako citirati

»Odpravljanje« spola: ženska skupina šole za znanost, strojništvo in informacijske tehnologije ter promocija inkluzivnega stemma na univerzi in v skupnosti. (2018). Andragoška Spoznanja, 24(3), 57-72. https://doi.org/10.4312/as.24.3.57-72

Podobni članki

1-10 od 612

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.