Nevidni učinki programa PUM

Avtorji

  • Manuel Kuran Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.3.10-22

Ključne besede:

ključne kompetence, temeljne zmožnosti, izobraževanje odraslih, evalvacija, osipniki, mladina

Povzetek

Ključne kompetence oziroma temeljne zmožnosti postajajo vse pomembnejše tudi v izobraževanju odraslih. Čeprav je Evropski svet članic Evropske unije oblikoval Evropski referenčni okvir temeljnih zmožnosti, se od držav članic pričakuje, da predlagani nabor ključnih kompetenc prilagodijo kulturnim in izobraževalnim posebnostim posamezne države. Po drugi strani se tudi ključne kompetence v različnih programih izobraževanja odraslih zelo različno izražajo in razvijajo. V prispevku se osredotočamo na ključne kompetence skozi primerjavo izbranih rezultatov evalvacijskih študij programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) iz let 2002 in 2010. Posebno pozornost namenjamo vlogi ključnih kompetenc mladih v kontekstu družbenih sprememb, ki so se v zadnjem desetletju dogajale na področju izobraževanja in zaposlovanja mladih. Prispevek končujemo z razmislekom o drugačnem vrednotenju uspešnosti programa PUM, pri katerem bi bilo smiselno upoštevati tudi učinke programa na razvoj ključnih kompetenc.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

12. 10. 2013

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nevidni učinki programa PUM. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(3), 10-22. https://doi.org/10.4312/as.19.3.10-22

Podobni članki

1-10 od 653

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.