Andragoško svetovalno delo med teorijo, izobraževalno politiko in prakso

Avtorji

  • Tanja Vilič Klenovšek Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.2.77-87

Ključne besede:

andragoško svetovalno delo, svetovalna dejavnost v središčih ISIO, ranljive skupine odraslih, terensko delo

Povzetek

V prispevku najprej na kratko predstavljamo opredelitve svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v teoriji ter v nacionalnih in evropskih strateških dokumentih. V ospredje postavljamo ključne cilje in naloge svetovalnega dela v izobraževanju odraslih ter strateške cilje razvoja tega področja v sistemu izobraževanja odraslih. V nadaljevanju opisujemo koncept regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, poimenovanih tudi središča ISIO, ki v praksi prispevajo k udejanjanju strateških in individualnih ciljev izobraževanja in učenja odraslih in delujejo že od leta 2001. Svetovalci središč ISIO izvajajo kompleksne naloge, ki jih uresničujejo tudi z različnimi pristopi svetovalnega dela, med katerimi je tudi terensko delo za lažje doseganje ranljivih skupin odraslih. Z novim Zakonom o izobraževanju odraslih (2018) je svetovalna dejavnost dobila tudi zakonsko podlago za umestitev v javno službo na področju izobraževanja odraslih. Poleg tega je med strokovnimi delavci, ki izvajajo dejavnosti v izobraževanju odraslih, opredeljen tudi svetovalni delavec v izobraževanju, kar krepi njegovo profesionalno vlogo in pomen v sistemu in praksi izobraževanja odraslih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

17.07.2018

Kako citirati

Vilič Klenovšek, T. (2018). Andragoško svetovalno delo med teorijo, izobraževalno politiko in prakso. Andragoška Spoznanja, 24(2), 77–87. https://doi.org/10.4312/as.24.2.77-87

Številka

Rubrike

Članki