Paradoksi narativne metode pri raziskovanju učenja in situ

Avtorji

  • Nives Ličen Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.3.32-45

Ključne besede:

naracija, življenjska zgodba, raziskovanje, metoda, učenje in situ, učenje odraslih

Povzetek

Zanimanje za učenje v vsakdanjem življenju ali učenje in situ se je stopnjevalo v zadnjih 20 letih in postaja pomembno področje andragoških raziskav. To implicira uporabo novih raziskovalnih metod. V članku je predstavljen pomen biografskih narativnih pristopov v raziskavah učenja in situ odraslih. Z analizo pripovedi življenjske zgodbe pokažemo uporabnost in heterogenost narativnih pristopov ter pomen poslušanja pri zbiranju gradiva. Poudarjena sta senzibilnost do pripovedovalca in predajanje moči pripovedovalčevemu glasu kot sporočilu (opolnomočenje). Narativna metoda omogoča preiskovanje izkušenj in refleksivno ustvarjanje pomenov in je le navidezno hitra in lahkotna. V sklepnem delu predstavimo nekatere paradokse narativne metode.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

12. 10. 2013

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Paradoksi narativne metode pri raziskovanju učenja in situ. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(3), 32-45. https://doi.org/10.4312/as.19.3.32-45

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>