»Ni ustrezno, toda drugače ne bi razumele«

Ponovni vpogled v taksonomijo spolov

Avtorji

  • Renata Šribar Center FemA

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.3.39-55

Ključne besede:

»biološki«/družbeni spol, epistemski preobrat, terminološka neskladja, telesnost, lingvistična demokratizacija

Povzetek

Prispevek obravnava spoznavni obrat v razumevanju dihotomije »biološki«/družbeni spol in izvedbi njegove dekonstrukcije; konceptualne nadgradnje v osnovnem kategoričnem aparatu, navezujočem se na spole in rabo terminov, se ne izvajajo ustrezno. Problematično je, da se nekonsistentnosti pojavljajo v študijah in jezikovnem orodju, ki jih podpira Evropska komisija. Predhodno navedena osnovna izraza se v sintagmah uporabljata izmenično in poljubno; ob uvajanju sodobnih konceptov si nasprotujejo celo definicije v istem besednjaku. Vladajoče politike spolov so počasne pri vključevanju novih znanj, čeprav je v EU opazen trend uvajanja nove spolne kategorije v okviru upravljanja držav. Pričujoča študija je namenjena oblikovanju spoznavne platforme in prenovi kategoričnega aparata, ki bi se lahko uporabljal v izobraževalnem sektorju. Nedoslednosti različnih študij o spolih preči z uvedbo najmanjših skupnih jezikovnih imenovalcev. Te potrjujejo življenjske prakse, politični trend v EU in sodobna epistemologija vednosti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

— posodobljeno 26. 10. 2018

Kako citirati

»Ni ustrezno, toda drugače ne bi razumele«: Ponovni vpogled v taksonomijo spolov. (2018). Andragoška Spoznanja, 24(3), 39-55. https://doi.org/10.4312/as.24.3.39-55

Podobni članki

1-10 od 62

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.