Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje

Avtorji

  • Marija Paladin TFM svetovanje in izobraževanje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.24.4.127-144

Ključne besede:

izobraževanje, odrasli, neverbalna komunikacija, vokalika, gestika, zunanji videz

Povzetek

Ker je pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu pomemben, hkrati pa je na primeru Slovenije in v povezavi z izobraževanjem odraslih raziskan še manj kot v povezavi z izobraževanjem otrok in mladostnikov, je osnovni cilj raziskave, katere rezultati so predstavljeni v članku je bil ugotoviti, kakšen pomen neverbalni/nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo. Zbiranje podatkov o pomenu neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika. Validacija rezultatov prve faze raziskave je potekala skozi razpravo s strokovnimi delavci na področju izobraževanja odraslih. Raziskava je pokazala, da pomen neverbalne komunikacije v izobraževalnem kontekstu ni le občutek slušateljev ali mnenje predavateljev/učiteljev temveč, na izkušnjah obeh vlog utemeljeno, razumevanje pomena bistvenega dela medosebne komunikacije, ki lahko pomembno vpliva tako na izid komunikacije kot na izid izobraževalnega procesa.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

14. 12. 2018

Kako citirati

Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih: pomemben element za predavatelje in slušatelje. (2018). Andragoška Spoznanja, 24(4), 127-144. https://doi.org/10.4312/as.24.4.127-144