Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja

Avtorji

  • Vanja Kiswarday Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.19.3.46-64

Ključne besede:

rezilientnost, raziskovanje rezilientnosti, varovalni dejavniki, dejavniki tveganja, vseživljenjsko učenje

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezilientnost kot raziskovalni fenomen, ki se v literaturi pojavlja v povezavi z dobro življenjsko prilagodljivostjo in prožnostjo ljudi v različnih težkih, prelomnih življenjskih situacijah. V ospredje postavljamo preskok, ki so ga pionirske študije naredile v raziskovalni paradigmi, ko so namesto modela, usmerjenega v problem, prevzele model rezilientnosti, ki se tesno navezuje na sodobne principe vseživljenjskega učenja. Iz pregleda različne literature sintetiziramo glavna spoznanja, opredelimo ločnice štirih raziskovalnih valov in poudarimo sodobno pojmovanje rezilientnosti. To nam služi tudi kot podlaga za utemeljitev slovenskega termina »življenjska odpornost in prožnost«. Raziskave s področja rezilientnosti jasno zarisujejo smernice za preventivno ekosistemsko delovanje. V prispevku se omejujemo na kontekst vzgoje in izobraževanja, saj so možnosti za preventivno krepitev posameznika tesno povezane s formalnimi in neformalnimi oblikami učenja. V tem konceptualnem okviru poudarjamo ključne varovalne dejavnike in kompetence, ki za posameznika pomenijo zunanje in notranje vire moči za rezilienten odziv v življenjskih preizkušnjah. Prispevek strnemo z orisom značilnosti »rezilientne« osebe.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

12. 10. 2013

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja. (2013). Andragoška Spoznanja, 19(3), 46-64. https://doi.org/10.4312/as.19.3.46-64

Podobni članki

1-10 od 310

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.