Izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja

Analiza v Grčiji in na Portugalskem

Avtorji

  • Catarina Doutor Univerza v Lizboni
  • Paula Guimarães Univerza v Lizboni

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.25.1.15-31

Ključne besede:

politike učenja in izobraževanja odraslih, primerjalna analiza, Grčija, Portugalska

Povzetek

Članek obravnava politiko izobraževanja odraslih v Grčiji in na Portugalskem. Upošteva model, ki vključuje tri analitične perspektive učenja in izobraževanja odraslih, kot ga predlagata Lima in Guimarães (2011). Uvodu sledi predstavitev metodologije, ki je bila zasnovana na analizi grškega in portugalskega nacionalnega poročila, razprava pa vključuje tudi teoretični okvir politik izobraževanja odraslih. Kritična analiza učenja in izobraževanja odraslih je bila opravljena na podlagi primerjalnega pristopa. Ugotovitve poudarjajo evropeizacijo politik izobraževanja odraslih v okviru politik upravljanja človeških virov ter zaskrbljenost zaradi ciljev posodabljanja in državnega nadzora na področju vključevanja v izobraževanje odraslih. Ugotovitve kažejo, da obe državi spodbujata izobraževanje odraslih kot strategijo modernizacije in konkurenčnosti v skladu s smernicami Evropske unije, hkrati pa nakazujejo pomanjkanje dokazov o vključenosti demokratičnih in emancipatornih politik v izobraževanje odraslih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

18.02.2019

Kako citirati

Doutor, C., & Guimarães, P. (2019). Izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja: Analiza v Grčiji in na Portugalskem. Andragoška Spoznanja, 25(1), 15–31. https://doi.org/10.4312/as.25.1.15-31