IZKUŠNJE MOŠKIH Z DRUŽBENOSPOLNIM KAPITALOM V POZNEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU

Avtorji

  • Marta Gregorčič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Kaja Cizelj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.25.2.81-101

Ključne besede:

družbenospolni kapital, moškosti, staranje, razspoljeni starejši ljudje, pozno življenjsko obdobje

Povzetek

V zadnjem desetletju smo priča precejšnjemu napredku pri razumevanju ospolnjenih razsežnosti staranja. Predhodne raziskave so se večinoma osredotočale na življenje starejših žensk, starejše moške pa so zanemarile ali izpustile. Od proučevanja socialno-ekonomskega prikrajšanja starejših žensk in vdovstva so se šele v zadnjih desetletjih usmerile tudi na zdravstveni in poupokojitveni položaj starejših moških, prav pred kratkim pa so začele osvetljevati tudi moškosti in družbenospolni kapital v poznem življenjskem obdobju. Aktualne razprave o kulturnem in družbenospolnem kapitalu prinašajo pomembna spoznanja, hkrati pa nenamerno razkrivajo, da je družbeni spol v starosti enako pomemben, kot je v otroštvu ali odraslosti, če ne še bolj. V članku analiziramo rezultate polstrukturiranih poglobljenih intervjujev z 98 moškimi, starimi 60 let ali več, in druge podatke, zbrane v Sloveniji v okviru projekta Erasmus+ Old Guys. Rezultati projekta odsevajo ugotovitve nekaterih študij o družbenospolnem kapitalu in moškostih ter utemeljujejo, zakaj je treba (ne)dejavnost starejših moških proučevati prek samih akterjev, ki v poznem življenjskem obdobju še vedno izkazujejo, izvajajo in proizvajajo družbeni spol. Prav tako pojasnjujemo, zakaj je hegemonska moškost le eden od vidikov ospolnjenih življenjskih izkušenj ter da različne moške stvarnosti stojijo druge ob drugi in so v poznem življenjskem obdobju za moške pomembne v enaki meri kot različne ženskosti za ženske. To je v sodobnih družbah, v katerih so tako starejši moški kot starejše ženske dojeti in prikazani kot razspoljeni, odspolnjeni ali celo brezspolni, še toliko bolj pomembno.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

30. 04. 2019

Kako citirati

IZKUŠNJE MOŠKIH Z DRUŽBENOSPOLNIM KAPITALOM V POZNEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(2), 81-101. https://doi.org/10.4312/as.25.2.81-101

Podobni članki

1-10 od 641

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)