Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav

Avtorji

  • Alexandra Ioannidou German Institute for Adult Education (DIE) – Leibniz Centre for Lifelong Learning
  • Carolin Knauber German Institute for Adult Education (DIE) – Leibniz Centre for Lifelong Learning

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.25.3.125-140

Ključne besede:

temeljna izobraževalna politika za odrasle, upravljanje, mednarodna primerjalna raziskava, kvalitativni raziskovalni načrt

Povzetek

Politike opismenjevanja odraslih in temeljne izobrazbe imajo vse večji pomen, posebej odkar so rezultati mednarodne raziskave o kompetencah odraslih (PIAAC) v okviru programa OECD pokazali, da precejšen delež odraslih dosega nižje stopnje pismenosti in da obstajajo znatne razlike v stopnjah kompetenc med državami. Članek raziskuje medsebojni vpliv med različnimi oblikami politik opismenjevanja odraslih in politik temeljne izobrazbe na podlagi kvalitativnih podatkov mednarodnega primerjalnega projekta, ki je proučeval temeljne izobraževalne politike v različnih državah s poudarkom na pismenosti. Članek predstavlja podatke štirih držav (Avstrije, Danske, Anglije in Turčije), pri čemer se osredotoča na strukture upravljanja in uporablja teoretični okvir, usmerjen k akterjem. Analiza prikazuje sistematično primerjavo temeljnih izobraževalnih politik v omenjenih državah in kaže na pomen struktur upravljanja pri oblikovanju in izvajanju politik.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

8. 10. 2019

Kako citirati

Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(3), 125-140. https://doi.org/10.4312/as.25.3.125-140

Podobni članki

1-10 od 642

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.