Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.26-32

Ključne besede:

učno krmiljenje, mentorstvo, izobraževalno svetovanje

Povzetek

Pomikanje od skupinskih k vedno bolj osebnim oblikam izobraževanja odraslih je trend zadnjih desetletij. Potrebe po znanju se iz dneva v dan povečujejo. Še bolj čutijo to v razvitejših informacijskih družbah. Razvojni trend se pomika od skupinskih oblik izobraževanja odraslih, kot so predavanja na tečajih in seminarjih k pretežno individualnim oblikam učenja, kot so izobraževalno svetovanje, mentorstvo, e-izobraževanje, razne oblike neformalnega izobraževanja s pomočjo literature, medijev, potovanja, opazovanja pojavov in stikov z ljudmi. V zadnjih dveh desetletjih se je kot posebna in uspešna pot individualnega usposabljanja uveljavilo tudi učno krmiljenje (coaching).

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2008

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika. (2008). Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 26-32. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.26-32