Združevanje zahodnih in arabskih praks razvoja vodstvenih kompetenc: primer izziva premostitve razlik globalnih in lokalnih pogledov na učenje odraslih

Avtorji

  • Amira Khattab DarkMatter LLC
  • David Wong College of Education, Michigan State University

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.25.3.75-92

Ključne besede:

nacionalna kultura, učenje odraslih, razvoj vodstvenih kompetenc, delfska metoda, hierarhično linearno modeliranje

Povzetek

Zaradi nezadostno usposobljene delovne sile se arabske države obračajo k zahodnim načelom učenja odraslih. Vendar pa zahodnih praks ni mogoče vpeljati, ne da bi upoštevali kulturo določenega območja. Ta obsežna študija želi prepoznati najboljše prakse za razvoj vodstvenih kompetenc za arabske odrasle učence in raziskuje, kako bi se te prakse lahko najbolj uspešno umestile v lokalno kulturno okolje. Za opredelitev najučinkovitejših praks za vodilne delavce v arabskem svetu je bila uporabljena delfska metoda, po kateri je bilo anketiranih 24 strokovnjakov za izobraževanje vodilnih delavcev. Poleg tega so bili opravljeni intervjuji z osmimi strokovnjaki, anketiranih pa je bilo 1.500 podjetnikov iz 17 držav. Pri proučevanju kazalnikov odnosov na ravni posameznika kot tudi odnosov na ravni države je bilo uporabljeno hierarhično linearno modeliranje. Ugotovitve kažejo, da je treba dejavnosti prilagajati tako, da se upoštevajo napetosti med globalnim in lokalnim pogledom na izobraževanje odraslih. Predhodne izkušnje zahodnih izobraževalnih praks so prav tako pomembne. Zaradi tradicionalnih izkušenj šolanja lahko prihaja do velikega odpora do neznanih idej in praks.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

8. 10. 2019

Kako citirati

Združevanje zahodnih in arabskih praks razvoja vodstvenih kompetenc: primer izziva premostitve razlik globalnih in lokalnih pogledov na učenje odraslih. (2019). Andragoška Spoznanja, 25(3), 75-92. https://doi.org/10.4312/as.25.3.75-92

Podobni članki

1-10 od 779

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.