Univerzitetno poučevanje in učenje v izobraževalnih vedah: primer andragogike v Češki republiki

Avtorji

  • Jana Poláchová Vašťatková Faculty of Arts, Palacky University
  • Miroslav Dopita Faculty of Arts, Palacky University

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.25.3.23-33

Ključne besede:

deideologizacija, poučevanje, univerza, andragogika, voditelji v izobraževalnih vedah

Povzetek

V Češki republiki je po letu 1990 deideologizacijo visokega šolstva spremljalo tudi veliko drugih sprememb. Članek v kontekstu tako lokalne kot globalne izobraževalne politike predstavi tri razvojna ­obdobja izobraževalnih ved, vključno z andragogiko, v češkem visokem šolstvu po letu 1990 in pokaže, kako so spremembe vplivale na kakovost univerzitetnega poučevanja. V raziskovalnem delu se osredotoča na spremembe, ki so jih dosegli akterji, predvsem profesorji in docenti, povezani z razvojem izobraževalnih ved v Češki republiki, po omenjenem letu. Analiza polstrukturiranih intervjujev je pokazala, da so na spremembe v izobraževalnih vedah vplivali omejen dostop do tuje literature in velike kadrovske spremembe, tudi vračanje kvalificiranih akademikov. V Češki republiki je spodbujanje andragogike zahtevalo razvoj metodologije in kritičnega pristopa do učenja odraslih. Posamezni akademiki so zaradi novega poudarka dali prednost raziskovanju pred poučevanjem, kljub temu pa so udeleženci raziskave poudarili osrednji pomen dela s študenti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Becher, T., & Trowler, P. R. (2001). Academic Tribes and Territories. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press

Beneš, M., & Kopecký, M. (2004). Transformation of the Czech society and the citizenship education of adults. Journal of Adult and Continuing Education,6, 143–154.

Brennan, J. (2004). The Social Role of the Contemporary University: Contradictions, Boundaries and Change. In Ten Years On: Changing Education in a Changing World, Center for Higher Education Research and Information (pp. 22–26). Milton Keynes: The Open University.

Brown, W. (2005). Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Oxford: Princeton University.

Burke, P. (2000). A social history of knowledge: From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity.

Connelly, J. (2000). Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956. Chapel Hill: University of North Carolina.

Dočekal, V. (2015). Integral andragogy in Czech Republic. In E. Juhász, V. Tamášová, & E. Petlák (Eds.), The Social Role of Adult Education in Central Europe (pp. 213–219). Debrecen: University of Debrecen.

Dopita, M. (2013). Changes in Czech Higher Education after 1989. In P. Rudnicki, et al. (Eds.), Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989 (pp. 107–118). Wroclaw: Wydawnictwo naukowe Dolnośląskej Szkoły Wyższej.

Elken, M., & Wollscheid, S. (2016). The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature review. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). DOI: https://doi.org/10.3402/nstep.v2.31111

Finnegan, F. (2016). The Future Is Unwritten: Democratic Adult Education against and beyond Neoliberalism. Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education, 46–58.

Frank, D. J., & Gabler, J. (2006). Reconstructing the University. Worldwide Shifts in Academia in the 20th Century. Stanford: Stanford University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781503625853

Gopaul, B., Jones, G. A., Weinrib, J., Metcalfe, A., Fisher, D., Gingras, Y., & Rubenson, K. (2016). The academic profession in Canada: Perceptions of Canadian university faculty about research and teaching. Canadian Journal of Higher Education, 46(2), 55–77. DOI: https://doi.org/10.47678/cjhe.v46i2.185269

Hattie, J., & Marsh, H. (1996). The relationship between research and teaching – A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507–542. DOI: https://doi.org/10.3102/00346543066004507

Holton, E. F., Wilson, L.S., & Bates, R. A. (2009). Toward development of a generalized instrument to measure andragogy. Human Resource Development Quarterly, 20(2), 169–193. DOI: https://doi.org/10.1002/hrdq.20014

Humboldt, W. ([1809/1810] 1982). Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. In A. Flitner, & K. Giel (Eds.), Humboldt, W.Werke in fünf Bänden, Bd. 4: Schriften zur Politik und zum Bildungswesen (pp. 253–263). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Kelchtermans, G., & Vandenberghe, R. (1993). A teacher is a teacher is a teacher is a...: Teachers’ professional development from a biographical perspective. Annual Meeting of the American Educational Research Association. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED360292.

Kopecký, M. (2012). Foucault, Governmentality, Neoliberalism and Adult Education – Perspective on the Normalization of Social Risks. Journal of Pedagogy,2(2), 246–262. DOI: https://doi.org/10.2478/v10159-011-0012-2

Kopecký, M., & Šerák, M. (2015). Adult education and learning policy in the Czech Republic after 1993: Discontinuous and paradoxical development between vocationalism and Europeanization. In M. Milana, & T. Nesbit (Eds.), Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy (pp. 29–43). London: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137388254_3

Kreber, C. (2009). Academics’ teacher identities, authenticity and pedagogy. Studies in Higher Education, 35(2), 1–24. DOI: https://doi.org/10.1080/03075070902953048

Mills, C. W. (1959). The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.2307/1891592

Notten, T. (2002). Ambition and ambivalence, or: is there any system in andragology? System Research and Behavioural Science, 19(2), 137–144. DOI: https://doi.org/10.1002/sres.469

OECD. (2017). Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

Pabian, P., Šima, K., & Kynčilová, L. (2011). Humboldt Goes to the Labour Market: How Academic Higher Education Fuels Labour Market Success in the Czech Republic. Journal of Education and Work, 24(1–2), 95–118. DOI: https://doi.org/10.1080/13639080.2010.534443

Rabušicová, M., & Rabušic, L. (2006). Adult Education in the Czech Republic – Who Participates and Why? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 42(6), 1195–1218. DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2006.42.6.05

Stöckelová, T. (2016). Academics and policy-relevant knowledge. In A. Veselý, M. Nekola, & E. M. Hejzlarová (Eds.), Policy Analysis in the Czech Republic (pp. 291–301). Bristol: Policy Press. DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781447318149.003.0017

Stöckelová, T., & Vostal, F. (2017). Academic stratospheres-cum-underworlds: When highs and lows of publication cultures meet. Aslib Journal of Information Management, 69(5), 516–528. DOI: https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2017-0013

Šimek, D. (1998). Approaches to the Curriculum of Andragogy. In D. Šimek (Ed.), The Individual and Society at the Turn of Century: View from Both Sides (pp. 472–479). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Šimek, D. (2004). Czech andragogy: Tradition and present. Journal of Adult and Continuing Education, 6, 143–154.

Tonucci, F. (1991). Vyučovat nebo naučit? Praha: SVI Pedagogické fakulty UK.

Trow, M. (2006). Reflections on the transition from elite to mass to universal access: Forms and phases of higher education in modern societies since WWII. In J. J. F. Forest, & P. G. Altbach (Eds.), International handbook of higher education (pp. 243–280). Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4012-2_13

Trowler, P. (2005). A sociology of teaching, learning and enhancement: Improving practices in higher education. Papers: Revista de Sociologia, 76, 13–32. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/papers/v76n0.969

Verburgh, J. E., & Lindblom-Ylanne, S. (2007). Investigating the myth of the relationship between teach-ing and research in higher education: A review of empirical research. Studies in the Philosophy of Education,26(5), 449–465. DOI: https://doi.org/10.1007/s11217-007-9055-1

Wallerstein, I. (Ed.) (1996). Open the Social Sciences. Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781503616219

Objavljeno

8. 10. 2019 — posodobljeno 8. 12. 2021

Kako citirati

Univerzitetno poučevanje in učenje v izobraževalnih vedah: primer andragogike v Češki republiki. (2021). Andragoška Spoznanja, 25(3), 23-33. https://doi.org/10.4312/as.25.3.23-33

Podobni članki

1-10 od 741

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.